Blogs Category: Administracja Państwowa

Poświadczanie przekształcenia użytkowania wieczystego nie zakończy się w tym roku

Wiele miast wyda zaświadczenia o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność dopiero w przyszłym roku. We Wrocławiu do wydania pozostało jeszcze około 45 proc. zaświadczeń, w Poznaniu ponad 50 proc., w Częstochowie 30 proc. Wysyłka była wstrzymana w czasie pandemii przez zawieszenie biegu terminów czy absencję urzędników. Według ekspertów podstawowym powodem opóźnień w wydawaniu zaświadczeń potwierdzających przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności tego…

Przekształcenie gruntów spowolnione przez pandemię

Pandemia wpłynęła nie tylko na działanie wielu firma, ale również spowolniła wiele procesów administracyjnych, między innymi związanych z procesem przekształcania gruntów we własność. Pandemia i zmiana funkcjonowania Urzędów niestety odcisnęła piętno na czasie, sposobie i skuteczności procedowania przekształcenia wieczystego użytkowania gruntu we własność. Praca zdalna i tryb niemal całkowitej hibernacji Administracji Państwowej niestety przekłada się często na wydłużone terminy oczekiwania mieszkańców na załatwienie wielu spraw. Dodatkowo sama zmiana…