Blogs Category: Zebrania Wspólnoty

Roczne zebrania wspólnoty – co warto wiedzieć?

Pierwszy kwartał roku kalendarzowego to moment podsumowania działalności wspólnot mieszkaniowych w roku ubiegłym. Choć zarząd lub zarządca może zwoływać zebrania zawsze na wniosek właścicieli lokali, to jednak zgodnie z prawem zobowiązany jest przede wszystkim do organizacji rocznego zebrania wspólnoty. – Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy o własności lokali musi ono zostać zwołane (przez zarząd wspólnoty lub zarządcę wskazanego w umowie) najpóźniej…