Przepływ informacji

 
 
Firma ADMUS jako priorytet stawia kontakt z mieszkańcami oraz sprawny przepływ informacji. Mieszkańcy mają możliwość kontaktu osobistego z zespołem podczas stałych dyżurów, telefonicznie oraz mailowo przez cały tydzień. Utrzymywana jest tradycyjna forma przekazu w postaci gablot,tablic ogłoszeń czy ogłoszeń umieszczanych na drzwiach. Dodatkowo wdrażane są nowoczesne rozwiązania przekazywania informacji takie jak: dedykowany serwis internetowy, sms zbiorowy, serwis e-kartoteka.