Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wspólnota mieszkaniowa może zdecydować o podwyższeniu czynszu wynajmującemu mimo ustalenia wcześniej przez obie strony innych warunków umowy. Wspólnota zobowiązana jest jednak wypowiedzieć dotychczasową wysokość opłaty najpóźniej miesiąc wcześniej.  więcej >>

źródło [Interia.pl]