Dla Developera

Zajmujemy się nieruchomością od momentu odbioru od Wykonawcy do powstania Wspólnoty. Pośredniczymy w kontaktach mieszkańców z Developerem. Oferujemy kompleksowe usługi administracyjne, obsługę organizacyjną, techniczną i prawną nieruchomości. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w zarządzaniu Wspólnotami oraz szerokiej wiedzy naszego zespołu ekspertów, gwarantujemy Developerowi specjalistyczne usługi doradcze w następujących dziedzinach:

 • analiza projektu umożliwiająca optymalizację rozwiązań na osiedlu zarówno na etapie projektu jak i na etapie sprzedażowym,
 • obniżenie kosztów administrowania w czasie rozruchu projektu,
 • organizacja przebiegu dokumentacji i płatności,
 • przygotowanie i negocjowanie umów na dostawy mediów i inne usługi dotyczące nieruchomości,
 • przegląd wszystkich rozwiązań technicznych i eksploatacyjnych,
 • analiza rozwiązań prawnych,
 • przygotowanie procesu odbioru inwestycji,
 • przygotowanie rocznego budżetu,
 • przygotowanie kompleksowego raportu dotyczącego inwestycji,
 • opracowanie procedur reklamacyjnych i usuwania usterek,
 • podejmowanie interwencji przy zgłoszeniach usterek budowlanych w oparciu o przyjęte procedury,
 • porady prawne związane z niezbędnymi uregulowaniami formalnymi dotyczącymi powołania i funkcjonowania Wspólnoty oraz obowiązków Inwestora

Nad każdą nieruchomością czuwa indywidualnie dobrany zespół profesjonalistów. Działamy w oparciu o szeroką wiedzę, doświadczenie i rzetelność.

PRZEJĘCIE NIERUCHOMOŚCI OD GENERALNEGO WYKONAWCY:

 • czynny udział w odbiorach części wspólnej nieruchomości oraz przeglądach,
 • przejęcie dokumentacji nieruchomości, przechowywanie jej na nieruchomości,
 • pełnienie funkcji komunikacyjnej między Developerem, firmami zewnętrznymi a właścicielami i użytkownikami nieruchomości,
 • weryfikowanie stanu formalnego i faktycznego nieruchomości, prowadzenie wykazu lokali i ich właścicieli, aktualizowanie stanu budynków,
 • kontakt telefoniczny 24 h z administratorem nieruchomości dedykowany użytkownikom lokali przedstawicielom Developera i służbom technicznym,
 • analiza, doradztwo i opracowywanie koncepcji działania dostawców usług dla nieruchomości,
 • podejmowanie działań interwencyjnych przy zgłoszeniach usterek budowlanych w oparciu o przyjęte procedury (ustalone z Developerem),
 • analiza kosztów administrowania w czasie rozruchu projektu i opracowanie planu działań optymalizacyjnych,
 • optymalizacja kosztów za media i inne usługi, w tym negocjowanie umów z dostawcami

ADMINISTROWANIE W IMIENIU I NA RZECZ DEVELOPERA

 • przygotowanie dla Developera modelu zarządzania nieruchomością,
 • czynny udział w odbiorach części wspólnej nieruchomości oraz przeglądach,
 • założenie i prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego,
 • monitorowanie pracy usługodawców związanych z funkcjonowaniem nieruchomości,
 • kontrola czystości i utrzymywanie w należytym stanie części wspólnych, pomieszczeń i terenów służących do wspólnego użytku właścicieli lokali,
 • kontrola pracy firm odpowiedzialnych za konserwację urządzeń technicznych,
 • podejmowanie działań interwencyjnych związanych z usuwaniem awarii i ich skutków,
 • dyżury administratora na terenie nieruchomości w ilości nie mniejszej niż 4h dziennie przez 5 dni w tygodniu,
 • wizytacje nieruchomości według potrzeb,
 • analizowanie i doradztwo w zakresie kosztów dotyczących nieruchomości oraz sugerowanie działań optymalizacyjnych,
 • wyszukiwanie firm świadczących usługi oraz negocjowanie cen i warunków umów,
 • przyjmowanie zgłoszeń dotyczących wad i usterek w lokalach jak i częściach wspólnych oraz przekazywanie ich Developerowi/Wykonawcy,
 • nadzór nad procesem zgłaszania i usuwania usterek/wad,
 • monitoring terminowego usuwania usterek przez wykonawców,
 • rozliczenie użytkowników lokali mediów (cw, zw, zw, co) za okres od dnia protokolarnego przejęcia lokalu do dnia powstania Wspólnoty Mieszkaniowej i przekazanie danych Developerowi,
 • opisywanie, weryfikacja faktur dotyczących nieruchomości i przekazywanie ich do siedziby Zleceniodawcy,
 • ubezpieczanie nieruchomości wspólnej na preferencyjnych warunkach wynegocjowanych specjalnie dla nieruchomości zarządzanych przez naszą firmę

POWOŁANIE WSPÓLNOTY

 • wystąpienie o nadanie NIP, REGON w terminie jednego dnia roboczego od dnia powstania Wspólnoty Mieszkaniowej,
 • założenie konta bankowego dla Wspólnoty Mieszkaniowej,
 • przygotowanie uchwał, regulaminów i statutów,
 • rejestracja Wspólnoty