Dla Developera

Dla Dewelopera

Zajmujemy się nieruchomością od momentu odbioru od Wykonawcy do powstania Wspólnoty. Pośredniczymy w kontaktach mieszkańców z Developerem. Oferujemy kompleksowe usługi administracyjne, obsługę organizacyjną, techniczną i prawną nieruchomości. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w zarządzaniu Wspólnotami oraz szerokiej wiedzy naszego zespołu ekspertów, gwarantujemy Developerowi specjalistyczne usługi doradcze w następujących dziedzinach:

analiza projektu umożliwiająca optymalizację rozwiązań na osiedlu

obniżenie kosztów administrowania w czasie rozruchu projektu

organizacja przebiegu dokumentacji i płatności

przygotowanie i negocjowanie umów na dostawy mediów i inne usługi

przegląd wszystkich rozwiązań technicznych i eksploatacyjnych

analiza rozwiązań prawnych

przygotowanie procesu odbioru inwestycji

przygotowanie rocznego budżetu

przygotowanie kompleksowego raportu dotyczącego inwestycji

opracowanie procedur reklamacyjnych i usuwania usterek

podejmowanie interwencji przy zgłoszeniach usterek budowlanych 

porady prawne związane z niezbędnymi uregulowaniami formalnymi

  • Nad każdą nieruchomością czuwa indywidualnie dobrany zespół profesjonalistów. Działamy w oparciu o szeroką wiedzę, doświadczenie i rzetelność.

Przejęcie nieruchomości od generalnego wykonawcy

Administrowanie w imieniu i na rzecz dewelopera

Powołanie Wspólnoty