Archiwa: Blogs

Blog Detail

6czerwiec 2020

Z jakimi problemami zmagają się wspólnoty mieszkaniowe

Głównym problemem wspólnot mieszkaniowych jest niechęć do wyższych opłat na fundusz remontowy. Spora liczba mieszkań kupiona jest jako inwestycja, priorytetem jest więc maksymalizacja zysków, a nie wyższe standardy. Nieco inaczej wygląda to w przypadku małych kameralnych wspólnot. Jednym z większych kłopotów we współczesnych większych wspólnotach mieszkaniowych jest przegłosowanie i zatwierdzenie uchwał związanych z funduszem remontowym danych inwestycji. Wynika to ze wzrostu ilości sprzedanych mieszkań pod inwestycję. Zazwyczaj inwestorzy są zainteresowani…

21kwiecień 2020

Pandemia- kolejne wyzwanie dla zarządców

Pandemia koronawirusa jest to ogromne wyzwanie również dla wspólnot i zarządców nieruchomości. Pojawiają się jednak wątpliwości co do rozdzielenia obowiązków zarządców oraz władz sanitarnych, brakuje również sprawnego przepływu informacji i wsparcia finansowego. Widzimy ewidentny brak konkretnych regulacji mogących uporządkować podział obowiązków pomiędzy zarządcą nieruchomości a służbami sanitarnymi. Mamy obecnie bardzo duży problem z kwestiami codziennymi jak np. dezynfekcja klatek schodowych i miejsc wspólnych w inwestycjach. Mieszkańcy…

27styczeń 2020

Osiedlowa walka o miejsca parkingowe

Miejsca parkingowe, a właściwie ich niewystarczająca ilość jest jednym z głównych problemów, jeśli chodzi zarówno o miasta jak i osiedla mieszkaniowe. Kwestie dotyczące liczby miejsc parkingowych w teorii regulują plany zagospodarowania przestrzennego. Jednak w praktyce miejsc na gdzie można zaparkować zwykle brakuje. Zgodnie z przepisami, przed zagospodarowaniem działki budowlanej należy wyznaczyć na jej obszarze miejsce przeznaczone na parking dla samochodów. Obowiązek ten spoczywa na deweloperze i jest regulowany…

21październik 2019

Głośna sprawa ciszy nocnej

Zakłócanie ciszy nocnej to jedna z najczęstszych przyczyn sąsiedzkich konfliktów. Z jednej strony decydując się na mieszkanie w bloku musimy się liczyć z tym, że mogą do nas docierać odgłosy z sąsiednich mieszkań. Z drugiej strony każdy z nas powinien być świadomy tego, że są granice nocnych hałasów. Wielogodzinne imprezy, głośne awantury czy uciążliwe remonty. Dla wielu mieszkańców bloków takie sytuacje to codzienność. O ile remont jest uciążliwy przez określony czas, bo prędzej…

22marzec 2018

Konsolidacja rynku zarządzania nieruchomościami doraźnym lekiem na całe zło?

Pozytywnym aspektem budowlanego boomu jest naturalny sprawdzian dla całej branży. Rekordowa liczba wydanych pozwoleń na budowę oraz mieszkań trafiających na rynek pierwotny pozwalają realnie ocenić możliwości poszczególnych podmiotów. Analogicznie sytuacja wygląda wśród firm specjalizujących się w zarządzaniu nieruchomościami. W starciu z dużymi „graczami” – przez takich rozumiemy firmy zarządzające obiektami o łącznej powierzchni ponad 1 mln metrów kwadratowych – mniejsze firmy mogą znaleźć…

4grudzień 2017

Zima nie może zaskoczyć zarządcy

Przyszła zima, więc zarządcy i administratorzy budynków podwijają rękawy. Warto przy okazji przypomnieć, że troska o zdrowie i komfort lokatorów jest nie tylko przywilejem, ale również obowiązkiem zarządców. Zakres obowiązków właścicieli nieruchomości określają dwie ustawy: z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz z 13 września 1996 r. ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W art. 61 ust. 2 pierwszej z wymienionych czytamy m.in. że to właściciel lub zarządca jest zobowiązany do zapewnienia bezpiecznego użytkowania…