Archiwa: Blogs

Blog Detail

11sierpień 2020

Pandemia, ekologia i pieniądze

Patrząc z perspektywy pierwszego półrocza oraz z punktu widzenia zarządcy nieruchomości dostrzegamy trzy wyraźne trendy na końcówkę 2020 i początek 2021 roku. Pierwszy z nich związany jest w sposób oczywisty z pandemią Covid-19. Drugi zaś z dość długo rysującą się popularnością rozwiązań proekologicznych. Ostatnim trendem jest aspekt ekonomiczny związany z ciągle zmieniającymi się przepisami prawa pracy oraz kosztami utrzymania nieruchomości w Polsce. Pierwszą ważną modyfikacją w pracy i funkcjonowaniu…

30lipiec 2020

Zagospodarowanie odpadów wymaga współpracy

Przepisy związana z odbiorem i zarządzaniem odbiorami śmieci dynamiczne się zmieniają. Oprócz wytycznych dotyczących segregacji odpadów i przestrzegania zasad przez mieszkańców pozostaje kwestia odbioru śmieci przez właściwe służby. Widzimy, że nie zawsze jest to pozbawione trudności. Głównym problemem jaki obserwujemy w zarządzanych przez nas nieruchomościach jest brak elastyczności Miasta Stołecznego Warszawy oraz firm odpowiedzialnych za odbiór i zagospodarowanie odpadami. Umowy, które są podpisywane i realizowane odbiegają bardzo często od rzeczywistości. Jednym…

30lipiec 2020

Złodzieje czekają na wakacje

Według policyjnych statystyk w Polsce średnio co 8 minut dochodzi do włamania. W 2019 roku najwięcej włamań do domów zanotowano na Dolnym Śląski, ponad 10 tys. Zbliżający się sezon urlopowy to okres wyjazdów, a z nieobecności domowników chętnie korzystają włamywacze. Nie ma jednego sposobu, aby ustrzec się przed włamaniem. Złodzieje co chwila zaskakują nowymi sposobami na dostanie się do domów i mieszkań. Polacy wrócili do przechowywania gotówki w domach. I to właśnie pieniądze, obok biżuterii…

30lipiec 2020

Zagospodarowanie odpadów wymaga współpracy

Przepisy związana z odbiorem i zarządzaniem odbiorami odpadów nieustannie się zmieniają. Oprócz samych wytycznych dotyczących segregacji odpadów i przestrzegania zasad przez mieszkańców, pozostaje kwestia odbioru śmieci przez właściwe służby. Często budzi to pewne wątpliwości i trudności. Głównym problemem, jaki obserwujemy w zarządzanych przez nas nieruchomościach, jest brak elastyczności Miasta Stołecznego Warszawy oraz firm odpowiedzialnych za odbiór i zagospodarowanie odpadami. Umowy, które są podpisywane i realizowane odbiegają bardzo często od rzeczywistości….

16lipiec 2020

Poświadczanie przekształcenia użytkowania wieczystego nie zakończy się w tym roku

Wiele miast wyda zaświadczenia o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność dopiero w przyszłym roku. We Wrocławiu do wydania pozostało jeszcze około 45 proc. zaświadczeń, w Poznaniu ponad 50 proc., w Częstochowie 30 proc. Wysyłka była wstrzymana w czasie pandemii przez zawieszenie biegu terminów czy absencję urzędników. Według ekspertów podstawowym powodem opóźnień w wydawaniu zaświadczeń potwierdzających przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności tego…

16lipiec 2020

Przekształcenie gruntów spowolnione przez pandemię

Pandemia wpłynęła nie tylko na działanie wielu firma, ale również spowolniła wiele procesów administracyjnych, między innymi związanych z procesem przekształcania gruntów we własność. Pandemia i zmiana funkcjonowania Urzędów niestety odcisnęła piętno na czasie, sposobie i skuteczności procedowania przekształcenia wieczystego użytkowania gruntu we własność. Praca zdalna i tryb niemal całkowitej hibernacji Administracji Państwowej niestety przekłada się często na wydłużone terminy oczekiwania mieszkańców na załatwienie wielu spraw. Dodatkowo sama zmiana…