27styczeń 2020

Osiedlowa walka o miejsca parkingowe

Miejsca parkingowe, a właściwie ich niewystarczająca ilość jest jednym z głównych problemów, jeśli chodzi zarówno o miasta jak i osiedla mieszkaniowe. Kwestie dotyczące liczby miejsc parkingowych w teorii regulują plany zagospodarowania przestrzennego. Jednak w praktyce miejsc na gdzie można zaparkować zwykle brakuje.

Zgodnie z przepisami, przed zagospodarowaniem działki budowlanej należy wyznaczyć na jej obszarze miejsce przeznaczone na parking dla samochodów. Obowiązek ten spoczywa na deweloperze i jest regulowany Rozporządzenia Ministra Infrastruktury.

§ 18. 1. Zagospodarowując działkę budowlaną, należy urządzić, stosownie do jej przeznaczenia i sposobu zabudowy, miejsca postojowe dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo, w tym również miejsca postojowe dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne.

Rozporządzenie nie reguluje jednak wystarczająco precyzyjnie, ile miejsc parkingowych deweloper powinien wyznaczyć. Pojawia się jedynie informacja o konieczności dostosowanie jej do planu zagospodarowania przestrzennego. Przewiduje on dokładnie jaka liczba miejsc parkingowych powinna przypadać na mieszkanie w danej inwestycji, najczęściej przyjmowaną wartością jest minimum 120 miejsc postojowych na 100 lokali mieszkalnych. Liczby te są jednak różne w zależności od lokalizacji inwestycji i wynikają ze zróżnicowanych planów zagospodarowanie przestrzennego. Zwykle jest jednak tak, że rekomendowana liczba miejsc jest niewystarczająca i nie spełnia potrzeb mieszkańców.

Każde miejsce parkingowe oznacza dla dewelopera straty finansowe, jeżeli zdecyduje się na parking podziemny, koszty inwestycji dodatkowo rosną. Nawet jeśli przyszli mieszkańcy będą musieli dodatkowo za miejsce parkingowe zapłacić, nie będą to kwoty, które pokryją koszty jego wybudowania. Od stycznia 2018 roku zmieniły się przepisy dotyczące wymiarów miejsc parkingowych. Minimalna długość takiego miejsca wynosi 5 m, a szerokość 2,5 m. Koszty dewelopera w tym zakresie dodatkowo wzrosły, a na tym samym obszarze może powstać mniej miejsc postojowych niż przed zmianami.

Są osiedla na których zdobycie miejsca parkingowego jest więc wyzwaniem. Problem pojawia się zwłaszcza w weekendy, kiedy mieszkańców odwiedzają goście. Nie w przypadku każdego osiedla możliwe jest parkowanie na ulicy. Mieszkańcy w takich sytuacjach wykazują się sąsiedzką empatią i udostępniają wolne chwilowo miejsca parkingowe. Nie jest to jednak rozwiązanie problemu. Deweloperzy powinni mieć świadomość, że o komforcie życia na stworzonej przez nich inwestycji decyduje nie tylko mieszkanie, ale również infrastruktura wokół niego.

ŹRÓDŁO: [ceo.com]