2maj 2016

Najpierw wypowiedzenie warunków, potem zmiana stawki najmu

Niezależnie od tego, czy podpiszemy umowę na dwa lata czy na 30, wspólnota mieszkaniowa może w każdej chwili podnieść stawkę czynszu za wynajmowany lokal użytkowy. Czy podwyższenie opłaty wymaga jednak wcześniejszych ustaleń z najemcą?

Podpisując umowę najmu pomieszczenia, zakładamy, że określone w umowie i zaakceptowane przez obie strony warunki nie powinny ulec zmianie. Szczególnie jeśli odnoszą się one do uzgodnionej w trakcie podpisywania umowy wysokości stawki czynszu.

Takie przekonanie jest jednak nieuzasadnione z punku widzenia prawa. Fakt, że nasz czynsz w trakcie trwania umowy nie podlega zmianie, wynika wyłącznie z dobrej woli wynajmującego.

Niezależnie od tego, czy podpiszemy umowę na dwa lata czy na 30, wspólnota mieszkaniowa może w każdej chwili podnieść stawkę czynszu za wynajmowany lokal użytkowy.

W tej materii nie ogranicza jej ani regulacja dotycząca częstotliwości wprowadzanych zmian kwoty, ani ograniczenia dotyczące jej ewentualnej podwyżki. Jedyny wymóg brany pod uwagę przy wejściu w życie zaprowadzonych przez wspólnotę zmian – dotyczących w tym wypadku wysokości stawki czynszu – to obowiązek pisemnego powiadomienia najemcy.

Ważne jest, aby zawiadomienie wysłać z odpowiednim wyprzedzeniem. Zgodnie z prawem wspólnota mieszkaniowa może podwyższyć czynsz, wypowiadając dotychczasową jego wysokość najpóźniej miesiąc wcześniej.
Podwyższenie wysokości opłaty musi poprzedzać wypowiedzenie wcześniej obowiązujących warunków. Samo wypowiedzenie czynszu ma natomiast charakter jednostronnego oświadczenia woli.

Czy podwyższenie opłaty wymaga jednak wcześniejszych ustaleń z najemcą? Co w sytuacji, gdy nie ma on zamiaru zgodzić się na nowe warunki wynajmu? W takim wypadku najemcy pozostaje rozmowa z zarządem wspólnoty, która może przyczynić się do pozostawienia obecnej kwoty czynszu.
Wspólnota może jednak odmówić, a brak zgody wynajmującego na nowe warunki oznacza, że umowa najmu wygaśnie po upływie okresu wypowiedzenia. Jeśli najemca zgodzi się na nowe warunki, umowa trwa nadal.

ŹRÓDŁO:[RZECZPOSPOLITA]